Kringreglementen versie 1 april 2019

De 3 Kringen binnen de Regio Zuid-Holland hanteren per 1 april 2019 hetzelfde Kringreglement!